SÚDNE PREKLADY A TLMOČENIE

O MNE


Od roku 2003 sa venujem prekladom a tlmočeniu v jazyku nemeckom v rôznych oblastiach života. Prekladám a tlmočím rôzne potrebné listiny a situácie pre slovenské, rakúske a nemecké úrady.

Preklady sú opatrené pečaťou súdneho prekladateľa. O mojej kvalite svedčia i dlhodobé skúsenosti a referencie.

KONTAKT


Mgr.Melicheríková Daša

Dukelských hrdinov 140/22

96001 Zvolen


Mobil: 00421 907 887 719

E-mail: libella@libella.sk

O MNE


Od roku 2003 sa venujem prekladom a tlmočeniu v jazyku nemeckom v rôznych oblastiach života. Prekladám a tlmočím rôzne potrebné listiny a situácie pre slovenské, rakúske a nemecké úrady.

Ako súdny prekladateľ a tlmočník som pozývaná na rôzne udalosti, sobášne obrady, policajné úkony, na súdy v Slovenskej Republike. Spolupracujem s nadnárodnými spoločnosťami, ktorým tlmočím na rôznych školeniach a obchodných rokovaniach v Slovenskej Republike i v zahraničí.

>


Rada Vám pomôžem v akejkoľvek životnej a pracovnej situácii. Preklady prijímam telefonicky alebo E-mailom. Za ich kvalitu zodpovedám i vlastným komerčným poistením.

MOJA PONUKA


Okrem spolupráce v oblasti tlmočenia a prekladov poskytujem pomoc pri vybavovaní prídavkov na dieťa, materského príspevku, zakladanie živností a iné sociálne a daňové záležitosti súvisiace s podnikaním a prácou v Rakúsku.Dopyty a podklady mi môžete zaslať mailom alebo doručiť osobne.

Pre ďalšie otázky som Vám k dispozícii na tel. čisle:

00421 907 887 719

Hlavné oblasti


- strojárenstvo

- automobilový priemysel

- stavebníctvo

- technika

- doprava

- trestné, obchodné, pracovné, obč. právo

- ekonomika

- medicína

- sobášne obrady

- matričné listiny, vysvedčenia, rozsudky

- prihlasovanie motorových vozidiel

REFERENCIE


Continental Frankfurt A.G., Nemecko

Continental Automotive Systems s.r.o., Zvolen

Advokátske kancelárie, Zvolen

Hobby Express, Zvolen - preklady dokumentov

MSJ WORLD COOPERATION spol. s r. o., Zvolen

Polícia SR - tlmočenie pri vyšetrovaní

Justícia SR - tlmočenie súdnych konaní

>


MESTO Zvolen - primátor mesta, svadobné obrady

RESA GmbH Saarwellingen, Nemecko

JUDr. Abelovský - preklady pre právnu kanceláriu

DRU a.s., Zvolen

KONTAKT


Mgr.Melicheríková Daša

Dukelských hrdinov 140/22

96001 Zvolen


Mobil: 00421 907 887 719

E-mail: libella@libella.sk

BEEIDIGTE ÜBERSETZUNGEN UND DOLMETSCHEN

ÜBER MICH


Ich widme mich seit 2003 dem Übersetzen und Dolmetschen in verschiedenen Lebensbereichen. Über meine Qualität zeugen meine langfristigen Erfahrungen und Referenzen.

KONTAKT


Mgr.Melicheríková Daša

Dukelských hrdinov 140/22

96001 Zvolen


Handy: 00421 907 887 719

E-mail: libella@libella.sk

DIE FIRMA


Ich widme mich seit 2003 dem Übersetzen und Dolmetschern in verschiedenen Bereichen des Lebens und Unternehmens. Über meine Qualität zeugen meine langfristigen Erfahrungen und Referenzen.

>


Falls Sie etwas übersetzen oder dolmetschen benötigen, schreiben Sie mir, oder sprechen Sie mich an. Ich helfe Ihnen gerne. Die Übersetzungen können Sie mir per E-mail schicken,oder persönlich bringen. Für ihre Qualität hafte ich mit eigener komerzionellen Versicherung.

MEIN ANGEBOT


Ich spezialisiere mich auf die Übersetzungen und Konsekutivdolmetschen aus der deuschen in die slowakische Sprache. Ich biete Hilfe im Bereich der Familienleistungen, Kindergeld, Gewerbeanmeldung, Socialsachen und Steuersachen auf dem Gebiet von Österreich.Die Aufträge können Sie mir per E-Mail schicken, oder persönlich bringen.

Für weitere Fragen bin ich Ihnen unter der Handynummer zur Verfügung : 00421 907 887 719

Die Hauptbereiche meiner Tätigkeit sind


- Maschinenbau

- Automobilindustrie

- Bauwesen

- Technik

- Transportwesen

- Strafrecht,Handelsrecht,Arbeitsrecht,Bürgerliches Recht

- Ökonomie

- Medizin

- Hochzeiten

- Standesamtdokumente,Zeugnisse

- Anmelden der importierten Fahrzeuge

REFERENZEN


Continental Frankfurt A.G. ,Nemecko

Continental Automotive Systems s.r.o. ,Zvolen

Anwaltskanzleien ,Zvolen

Hobby Express, Zvolen - Übersetzen der Firmendokumente

MSJ WORLD COOPERATION spol. s r. o. ,Zvolen

Polizei der SR - Dolmetschen bei den Ernittlungen

Justiz der SR - Dolmetschen bei den Gerichtsverhandlungen

>


Stadt Zvolen - Bürgermeister,Hochzeitsdolmeschern

RESA GmbH Saarwellingen ,Saarwellingen

JUDr. Abelovský - Übersetzungen für Anwaltskanzlei

KONTAKT


Mgr.Melicheríková Daša

Dukelských hrdinov 140/22

96001 Zvolen, Slowakei


Handy: 00421 907 887 719

E-mail: libella@libella.sk